Betingelser for brug af dette website

På denne side er det muligt at finde oplysninger om følgende juridiske forhold:

1. Rettigheder
2. Ansvar
3. Links
4. Sikkerhed
  4.1 Persondatapolitik
  4.2 Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger
  4.3 Cookies
  4.4 IP-adresse
5. Pligtmæssigeoplysninger
  5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger

1. Rettigheder
Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører KMD A/S (CVR: DK26911745) og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med KMD.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

2. Ansvar
Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. KMD fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

KMD hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle beregninger, der foretages via programmel stillet til rådighed på dette website, skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for KMD.

Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem KMD og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

3. Links
Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under KMD's kontrol. KMD er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra KMD's persondatapolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

4. Sikkerhed
KMD ønsker at understrege, at der ses med største alvor på spørgsmålet om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i det digitale samfund. Det følgende er vores praksis for informationsindsamling og videregivelse af personoplysninger fra websites stillet til rådighed af KMD A/S.

4.1 Persondatapolitik
4.1.1
KMD overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldt personoplysningsloven.

4.1.2
Al brug af websitet foregår anonymt. KMD indsamler ikke personhenførbare oplysninger om brugerne af websitet, og KMD har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på websitet.

Dette gælder dog ikke, såfremt disse oplysninger afgives i forbindelse med registrering af uopfordret jobansøgning eller ved tilmelding til abonnementsordninger på websitet eller såfremt brugeren selv offentliggør sine personoplysninger på websitet, fx ved deltagelse i chatfora eller lignende.

I forbindelse med registrering af jobansøgning eller tilmelding af abonnementsordninger, registreres kun de oplysninger som personen selv har indtastet, så som navn, e-mail-adresse m.v. Disse almindelige personoplysninger registreres direkte hos KMD, og videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne anvendes til de formål, som fremgår i forbindelse med registreringen.

4.2 Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger
Såfremt De har spørgsmål i relation til KMD's behandling af personoplysninger på dette website, er De velkommen til at kontakte:

KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup syd

telefon 44601000
e-mail info@kmd.dk

4.3 Cookies
KMD forbeholder sig ret til at gøre brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra KMD af KMD's server til brugerens browser, og som automatisk sendes retur til KMD, når browseren skifter fra side til side ved besøg på et KMD-website. Hvis brugeren har tilladt det i sin browseropsætning, kan cookie'en tillige automatisk sendes til KMD ved senere besøg på det pågældende website.

KMD anvender cookies til at optimere den enkelte brugers informationssøgning og til statistiske formål. Der fortages ikke identifikation af den enkelte bruger som person i forbindelse med anvendelsen af cookies.

Brugeren kan ved at ændre opsætningen i internet browseren fravælge brug af cookies.

4.4 IP-adresse
KMD forbeholder sig ret til at indsamle brugerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer, som tildeles de netværksenheder, fx en computere, der kommunikerer med hinanden over internettet.

KMD anvender brugerens IP-adresse til statistiske formål og til at indsamle demografisk information i bred forstand.

5. Pligtmæssige oplysninger
Dette website ejes og drives af:
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

telefon 4460 1000
telefax 4460 4106
e-mail info@kmd.dk

CVR: DK26911745

Se alle KMD-adresser

5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger
KMD er som den største danskejet it-virksomhed medlem af IT- Branchen og Danske Erhverv, samt anmeldt til Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. Herudover er KMD certificeret i henhold til følgende: