Amtsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Amtsrådsvalg - Oversigtskort
Ribe Amt
Holsted Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2001-11-22 10:37:13

C - Det Konservative Folkeparti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Harry Hansen 18
Jørgen Elsted Hansen 24
Kjeld Nielsen 2
Herman B. Esmann 20
Flemming Hallen 4
Jakob Madsen 2
Anna Langballe 6
Per Christensen 1
Willy W. Vandborg 2
Bitten Thorborg 0
Jacob Jensen 0
Egon Jørgensen 1
Jens Hennebjerg 0
Jan K. Madsen 2
Ejgil Lauritsen 0
Lillian Møller Jensen 0
Aage Meldgaard 1
Carsten Højmark 0
Johannes Tang Kristensen 0
Erling Winterskov 1
Mogens Pedersen 0
Søren Hermansen 70
Tim Hyldal-Sørensen 2
Listestemmer 90
I alt stemmer 246