Amtsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Amtsrådsvalg - Oversigtskort
Århus Amt
Rosenholm Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Christian Møller-Nielsen 336
Hans Kargaard Thomsen 13
Erik Poulsen 94
Kim Andersen 47
Ina Hyttel 33
Carlo F. Christensen 6
Britta Bang 2
Aage Christensen 15
Annemarie Sparre 18
Inge-Merete Kristensen 6
Bente Rasmussen 7
Gunner Frandsen 8
Peder Porse 1
Lotte Horneman 17
John Filthuth 4
Lasse Vrangbak Mortensen 6
Holger Kofoed-Dam 3
Birthe M.Gammelgaard 2
Anders Bach Andersen 19
Carsten Lykke Stabel 2
Bent Dalsgaard Pedersen 2
Carsten Kragelund Petersen 0
Hans Schiøtt 24
Flemming Ipsen 420
Svend Erik Johansen 5
Bente Grønfeldt 0
Jim Davidsen 0
Listestemmer 1035
I alt stemmer 2125