Amtsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Amtsrådsvalg - Oversigtskort
Århus Amt
Silkeborg Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 1900-01-01 00:00:00

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Christian Møller-Nielsen 952
Hans Kargaard Thomsen 50
Erik Poulsen 24
Kim Andersen 243
Ina Hyttel 54
Carlo F. Christensen 15
Britta Bang 1700
Aage Christensen 52
Annemarie Sparre 19
Inge-Merete Kristensen 16
Bente Rasmussen 5
Gunner Frandsen 2
Peder Porse 106
Lotte Horneman 13
John Filthuth 5
Lasse Vrangbak Mortensen 31
Holger Kofoed-Dam 7
Birthe M.Gammelgaard 15
Anders Bach Andersen 19
Carsten Lykke Stabel 6
Bent Dalsgaard Pedersen 1964
Carsten Kragelund Petersen 18
Hans Schiøtt 13
Flemming Ipsen 3
Svend Erik Johansen 2
Bente Grønfeldt 13
Jim Davidsen 4
Listestemmer 5122
I alt stemmer 10473