Amtsrådsvalg Et niveau op Personlige stemmer
Amtsrådsvalg - Oversigtskort
Århus Amt
Århus Kommune
Status på optælling: Resultat
Senest ajourført: 2001-11-28 11:54:01

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Sideordnet opstillingsform
Personlige stemmer
Christian Møller-Nielsen 6443
Hans Kargaard Thomsen 1315
Erik Poulsen 241
Kim Andersen 1258
Ina Hyttel 1977
Carlo F. Christensen 61
Britta Bang 161
Aage Christensen 795
Annemarie Sparre 129
Inge-Merete Kristensen 75
Bente Rasmussen 390
Gunner Frandsen 322
Peder Porse 70
Lotte Horneman 113
John Filthuth 274
Lasse Vrangbak Mortensen 665
Holger Kofoed-Dam 343
Birthe M.Gammelgaard 103
Anders Bach Andersen 42
Carsten Lykke Stabel 27
Bent Dalsgaard Pedersen 30
Carsten Kragelund Petersen 13
Hans Schiøtt 1030
Flemming Ipsen 101
Svend Erik Johansen 25
Bente Grønfeldt 133
Jim Davidsen 26
Listestemmer 29806
I alt stemmer 45968