KØBENHAVNS STATSAMT => Lyngbykredsen => Søllerød

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 11:37:55

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 403
Helene Lund 41
Pia Olsen 37
Mette Fejfer 2
Morten Homann 2
Eigil Andersen 0
Gitte Terp Henriksen 1
Kristen Touborg 1
Henrik Stougaard 1
Søren Wilsted Christensen 0
Ole Riisgaard 2
Bente Lauridsen 0
Niels Brixvold 1
Johnna Leni Stark 1
Thomas Krog 3
Per A. Laursen 0
Poul Overlund-Sørensen 0
Leif Søndergaard 0
Arne Mikkelsen 1
Claus Larsen 0
Listestemmer 167