KØBENHAVNS STATSAMT => Lyngbykredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 11:37:55

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 3085
Naser Khader 1064
Kim Hjerrild 26
Hanne Jakobsen 17
Ole Olsen 7
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 4
Grete Bille 4
Lars Rand Jensen 6
Marie Kruse 15
Adam Lebech 3
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 3
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 341