KØBENHAVNS STATSAMT => Ballerupkredsen => Ledøje-Smørum => Ledøje Forsamlingshus

Personlige stemmer
Kandidatliste: A - Socialdemokratiet  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:32:17

Kandidater Personlige stemmer
Torben Lund 12
Niels Sindal 0
John Iversen 3
Freddy Blak 3
Charlotte Fuglsang 10
Helle Thorning-Schmidt 5
Mogens Ove Madsen 0
Majken Baarstrøm Kidmose 0
Dan Agervig 0
Peter Kay Mortensen 1
Karen Pinholt 0
Rikke Maja Kromann 0
Knud Olsen 0
Annelise Molin 0
Niels Henry Andersen 0
Listestemmer 12