KØBENHAVNS STATSAMT => Ballerupkredsen => Ledøje-Smørum

Personlige stemmer
Kandidatliste: D - Centrum-Demokraterne  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:32:31

Kandidater Personlige stemmer
Mimi Jakobsen 189
Tom Høyem 2
Yvonne Herløv Andersen 0
A. O. Andersen 0
Inger Boriis 0
Jesper Brønnum 1
Isminur Lone Yalcinkaya 2
John Horsted 0
Hanne Calberg 0
Christian Hesselberg 0
Sonja Albrink 1
Carl J. Tønder 0
Sven Voxtorp 0
Arne Sarring 2
Niels Fjeldberg 0
Addi Andersen 0
Hanne Løkke Winther 0
Magne Sandgaard-Laursen 0
Flemming Hübschmann 1
Lis Albertsen 0
Listestemmer 15