KØBENHAVNS STATSAMT => Ballerupkredsen => Ledøje-Smørum

Personlige stemmer
Kandidatliste: O - Dansk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:32:31

Kandidater Personlige stemmer
Mogens Camre 157
Carl Christian Ebbesen 2
Louise Holm 10
Lars Rydhard 0
Carsten Aagaard 0
Hans Kristian Skibby 0
Bente Vejrsø Nielsen 1
Jens Bjerrum Bang 1
Lotte Adamsen 0
Kenneth Kristensen 1
Tommy Hansen 0
Ole Bertelsen 2
Bjarne F. Jensen 0
Finn Larsen 0
Pia Kristensen 1
Mogens Christensen 0
Philip Heimbürger 0
Anders Gjedde 1
Ulrich Karpf 0
Tommy Andersen 1
Listestemmer 54