KØBENHAVNS STATSAMT => Glostrupkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 10:17:55

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 2798
Naser Khader 722
Kim Hjerrild 5
Hanne Jakobsen 7
Ole Olsen 5
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 2
Grete Bille 9
Lars Rand Jensen 3
Marie Kruse 9
Adam Lebech 4
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 1
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 2
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 1
Jesper Hammerich Lux 2
Listestemmer 265