KØBENHAVNS STATSAMT => Hvidovrekredsen => Brøndby

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 13:51:59

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 627
Naser Khader 161
Kim Hjerrild 0
Hanne Jakobsen 0
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 1
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 2
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 60