FREDERIKSBORG STATSAMT => Helsingørkredsen => Helsingør

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:31:46

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1491
Naser Khader 427
Kim Hjerrild 6
Hanne Jakobsen 4
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 3
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 2
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 2
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 2
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 25
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 140