FREDERIKSBORG STATSAMT => Fredensborgkredsen => Hørsholm

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 02:07:17

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 747
Naser Khader 239
Kim Hjerrild 0
Hanne Jakobsen 5
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 1
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 2
Marie Kruse 2
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 90