FREDERIKSBORG STATSAMT => Fredensborgkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 02:54:26

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 3245
Naser Khader 1037
Kim Hjerrild 9
Hanne Jakobsen 15
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 3
Inger Harms 2
Grete Bille 2
Lars Rand Jensen 6
Marie Kruse 8
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 2
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 1
Lars Kaspersen 4
Henrik Thøgersen 11
Niels Møller 2
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 335