FREDERIKSBORG STATSAMT => Hillerødkredsen => Allerød

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 05:59:20

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 787
Naser Khader 241
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 2
Ole Olsen 3
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 0
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 2
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 2
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 3
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 85