FREDERIKSBORG STATSAMT => Hillerødkredsen => Stenløse

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 05:32:58

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 429
Naser Khader 82
Kim Hjerrild 2
Hanne Jakobsen 2
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 2
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 29