FREDERIKSBORG STATSAMT => Hillerødkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 06:29:38

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 3342
Naser Khader 893
Kim Hjerrild 5
Hanne Jakobsen 14
Ole Olsen 9
Jesper Gronenberg 2
Inger Harms 2
Grete Bille 2
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 13
Adam Lebech 5
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 1
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 2
Villads Kr. Kristensen 1
Lars Kaspersen 6
Henrik Thøgersen 5
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 2
Listestemmer 340