FREDERIKSBORG STATSAMT => Hillerødkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 06:29:38

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 1940
Helene Lund 971
Pia Olsen 95
Mette Fejfer 23
Morten Homann 9
Eigil Andersen 2
Gitte Terp Henriksen 19
Kristen Touborg 15
Henrik Stougaard 6
Søren Wilsted Christensen 2
Ole Riisgaard 3
Bente Lauridsen 5
Niels Brixvold 4
Johnna Leni Stark 7
Thomas Krog 7
Per A. Laursen 1
Poul Overlund-Sørensen 1
Leif Søndergaard 1
Arne Mikkelsen 1
Claus Larsen 3
Listestemmer 819