ROSKILDE STATSAMT => Roskildekredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:54:10

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 2167
Naser Khader 625
Kim Hjerrild 5
Hanne Jakobsen 10
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 0
Grete Bille 4
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 6
Adam Lebech 7
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 2
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 4
Niels Møller 1
Jesper Hammerich Lux 3
Listestemmer 256