ROSKILDE STATSAMT => Køgekredsen => Køge

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:55:40

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 852
Naser Khader 184
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 3
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 4
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 2
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 100