ROSKILDE STATSAMT => Køgekredsen => Solrød

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:42:29

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 518
Naser Khader 110
Kim Hjerrild 3
Hanne Jakobsen 2
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 1
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 1
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 9
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 2
Listestemmer 52