ROSKILDE STATSAMT => Køgekredsen => Vallø

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:10:27

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 193
Naser Khader 39
Kim Hjerrild 0
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 1
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 1
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 22