ROSKILDE STATSAMT => Lejrekredsen => Hvalsø

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 04:44:39

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 247
Karin Riis-Jørgensen 19
Anne E. Jensen 41
Knud Andersen 111
Ole Andreasen 32
Ole B. Sørensen 1
Tim Thøgersen 3
Jørgen Schleimann 5
Niels Busk 6
Gitte Lillelund Bech 7
Jens Okholm 0
Erik Thiesen 1
Listestemmer 140