ROSKILDE STATSAMT => Lejrekredsen => Skovbo

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 04:46:14

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 453
Karin Riis-Jørgensen 69
Anne E. Jensen 65
Knud Andersen 218
Ole Andreasen 59
Ole B. Sørensen 3
Tim Thøgersen 3
Jørgen Schleimann 23
Niels Busk 4
Gitte Lillelund Bech 26
Jens Okholm 3
Erik Thiesen 5
Listestemmer 311