VESTSJÆLLANDS STATSAMT => Kalundborgkredsen => Kalundborg

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-13 23:49:07

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 425
Naser Khader 92
Kim Hjerrild 4
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 2
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 1
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 46