VESTSJÆLLANDS STATSAMT => Ringstedkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 05:35:58

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1064
Naser Khader 231
Kim Hjerrild 3
Hanne Jakobsen 0
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 3
Inger Harms 2
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 2
Adam Lebech 3
Bent Jørgensen 6
Johan M. Jensen 3
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 11
Villads Kr. Kristensen 2
Lars Kaspersen 1
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 1
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 156