VESTSJÆLLANDS STATSAMT => Sorøkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:47:01

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 869
Naser Khader 156
Kim Hjerrild 2
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 1
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 77
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 2
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 3
Listestemmer 128