VESTSJÆLLANDS STATSAMT => Slagelsekredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:42:47

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 967
Naser Khader 174
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 2
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 2
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 3
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 2
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 14
Villads Kr. Kristensen 1
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 3
Jesper Hammerich Lux 2
Listestemmer 127