STORSTRØMS STATSAMT => Præstøkredsen => Fakse

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:02:13

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 171
Naser Khader 45
Kim Hjerrild 3
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 0
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 28