STORSTRØMS STATSAMT => Vordingborgkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:56:33

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 676
Naser Khader 192
Kim Hjerrild 28
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 0
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 3
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 2
Villads Kr. Kristensen 1
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 2
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 101