STORSTRØMS STATSAMT => Nakskovkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:10:46

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 233
Naser Khader 56
Kim Hjerrild 4
Hanne Jakobsen 2
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 1
Adam Lebech 0
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 1
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 32