STORSTRØMS STATSAMT => Nykøbingkredsen => Stubbekøbing => Stubbekøbing

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:37:29

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 47
Naser Khader 17
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 1
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 1
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 0
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 4