STORSTRØMS STATSAMT => Nykøbingkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:31:31

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 773
Naser Khader 204
Kim Hjerrild 18
Hanne Jakobsen 7
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 2
Inger Harms 1
Grete Bille 2
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 4
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 2
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 3
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 2
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 143