FYNS STATSAMT => Odense Østkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:07:37

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1461
Naser Khader 475
Kim Hjerrild 3
Hanne Jakobsen 3
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 45
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 6
Marie Kruse 6
Adam Lebech 4
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 217