FYNS STATSAMT => Odense Østkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:07:37

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 972
Helene Lund 41
Pia Olsen 145
Mette Fejfer 19
Morten Homann 11
Eigil Andersen 1
Gitte Terp Henriksen 4
Kristen Touborg 14
Henrik Stougaard 2
Søren Wilsted Christensen 1
Ole Riisgaard 3
Bente Lauridsen 2
Niels Brixvold 2
Johnna Leni Stark 3
Thomas Krog 2
Per A. Laursen 1
Poul Overlund-Sørensen 0
Leif Søndergaard 54
Arne Mikkelsen 0
Claus Larsen 4
Listestemmer 548