FYNS STATSAMT => Kertemindekredsen => Kerteminde

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 11:37:32

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 176
Helene Lund 10
Pia Olsen 16
Mette Fejfer 1
Morten Homann 1
Eigil Andersen 0
Gitte Terp Henriksen 3
Kristen Touborg 3
Henrik Stougaard 0
Søren Wilsted Christensen 0
Ole Riisgaard 3
Bente Lauridsen 1
Niels Brixvold 0
Johnna Leni Stark 2
Thomas Krog 2
Per A. Laursen 0
Poul Overlund-Sørensen 0
Leif Søndergaard 4
Arne Mikkelsen 0
Claus Larsen 0
Listestemmer 87