FYNS STATSAMT => Kertemindekredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 12:36:22

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 996
Naser Khader 105
Kim Hjerrild 2
Hanne Jakobsen 7
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 15
Inger Harms 0
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 1
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 2
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 1
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 103