FYNS STATSAMT => Middelfartkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:07:35

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1511
Naser Khader 252
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 5
Ole Olsen 2
Jesper Gronenberg 8
Inger Harms 1
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 7
Marie Kruse 2
Adam Lebech 3
Bent Jørgensen 2
Johan M. Jensen 1
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 1
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 3
Listestemmer 193