FYNS STATSAMT => Nyborgkredsen => Egebjerg => Ø.Skerninge Sogn

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:54:41

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 35
Karin Riis-Jørgensen 21
Anne E. Jensen 3
Knud Andersen 0
Ole Andreasen 1
Ole B. Sørensen 0
Tim Thøgersen 0
Jørgen Schleimann 1
Niels Busk 1
Gitte Lillelund Bech 1
Jens Okholm 0
Erik Thiesen 0
Listestemmer 23