FYNS STATSAMT => Nyborgkredsen => Egebjerg

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:54:41

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 155
Helene Lund 4
Pia Olsen 8
Mette Fejfer 4
Morten Homann 2
Eigil Andersen 1
Gitte Terp Henriksen 1
Kristen Touborg 1
Henrik Stougaard 1
Søren Wilsted Christensen 0
Ole Riisgaard 0
Bente Lauridsen 0
Niels Brixvold 0
Johnna Leni Stark 2
Thomas Krog 0
Per A. Laursen 0
Poul Overlund-Sørensen 0
Leif Søndergaard 0
Arne Mikkelsen 0
Claus Larsen 1
Listestemmer 76