FYNS STATSAMT => Nyborgkredsen => Nyborg

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 02:16:54

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 421
Naser Khader 71
Kim Hjerrild 0
Hanne Jakobsen 3
Ole Olsen 1
Jesper Gronenberg 4
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 0
Marie Kruse 0
Adam Lebech 1
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 34