FYNS STATSAMT => Nyborgkredsen => Nyborg

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 02:16:54

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 256
Helene Lund 8
Pia Olsen 24
Mette Fejfer 7
Morten Homann 2
Eigil Andersen 2
Gitte Terp Henriksen 1
Kristen Touborg 1
Henrik Stougaard 0
Søren Wilsted Christensen 2
Ole Riisgaard 1
Bente Lauridsen 1
Niels Brixvold 1
Johnna Leni Stark 0
Thomas Krog 0
Per A. Laursen 0
Poul Overlund-Sørensen 0
Leif Søndergaard 2
Arne Mikkelsen 0
Claus Larsen 1
Listestemmer 123