FYNS STATSAMT => Nyborgkredsen => Ørbæk

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 03:30:27

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 143
Naser Khader 26
Kim Hjerrild 0
Hanne Jakobsen 0
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 1
Inger Harms 0
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 1
Marie Kruse 0
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 0
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 0
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 21