FYNS STATSAMT => Svendborgkredsen => Svendborg

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 11:13:12

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1089
Naser Khader 256
Kim Hjerrild 1
Hanne Jakobsen 4
Ole Olsen 0
Jesper Gronenberg 2
Inger Harms 0
Grete Bille 0
Lars Rand Jensen 4
Marie Kruse 2
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 1
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 0
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 3
Jesper Hammerich Lux 0
Listestemmer 106