FYNS STATSAMT => Faaborgkredsen => Hårby => Jordløse Forsamlingshus

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:17:14

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 25
Karin Riis-Jørgensen 33
Anne E. Jensen 1
Knud Andersen 0
Ole Andreasen 4
Ole B. Sørensen 1
Tim Thøgersen 1
Jørgen Schleimann 0
Niels Busk 0
Gitte Lillelund Bech 1
Jens Okholm 0
Erik Thiesen 0
Listestemmer 9