FYNS STATSAMT => Faaborgkredsen => Marstal => Ommel

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:38:05

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 9
Karin Riis-Jørgensen 20
Anne E. Jensen 0
Knud Andersen 0
Ole Andreasen 1
Ole B. Sørensen 0
Tim Thøgersen 0
Jørgen Schleimann 0
Niels Busk 1
Gitte Lillelund Bech 0
Jens Okholm 0
Erik Thiesen 0
Listestemmer 2