FYNS STATSAMT => Faaborgkredsen => Ringe => Søllinge Forsamlingshus

Personlige stemmer
Kandidatliste: V - Venstre, Danmarks Liberale Parti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 00:47:59

Kandidater Personlige stemmer
Bertel Haarder 26
Karin Riis-Jørgensen 29
Anne E. Jensen 3
Knud Andersen 0
Ole Andreasen 1
Ole B. Sørensen 0
Tim Thøgersen 1
Jørgen Schleimann 3
Niels Busk 1
Gitte Lillelund Bech 1
Jens Okholm 0
Erik Thiesen 0
Listestemmer 7