FYNS STATSAMT => Faaborgkredsen => Ringe

Personlige stemmer
Kandidatliste: F - Socialistisk Folkeparti  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:10:30

Kandidater Personlige stemmer
Pernille Frahm 136
Helene Lund 8
Pia Olsen 11
Mette Fejfer 3
Morten Homann 1
Eigil Andersen 0
Gitte Terp Henriksen 0
Kristen Touborg 2
Henrik Stougaard 0
Søren Wilsted Christensen 0
Ole Riisgaard 2
Bente Lauridsen 0
Niels Brixvold 0
Johnna Leni Stark 0
Thomas Krog 1
Per A. Laursen 0
Poul Overlund-Sørensen 2
Leif Søndergaard 0
Arne Mikkelsen 1
Claus Larsen 1
Listestemmer 77