FYNS STATSAMT => Faaborgkredsen

Personlige stemmer
Kandidatliste: B - Det Radikale Venstre  
Opstillingsform: Sideordnet 
Status: Resultat 
Senest ajourført: 1999-06-14 01:17:14

Kandidater Personlige stemmer
Lone Dybkjær 1094
Naser Khader 141
Kim Hjerrild 18
Hanne Jakobsen 9
Ole Olsen 3
Jesper Gronenberg 4
Inger Harms 2
Grete Bille 1
Lars Rand Jensen 3
Marie Kruse 2
Adam Lebech 2
Bent Jørgensen 3
Johan M. Jensen 0
Keld Kollerup Kvist 1
Jørgen Lindhardt 0
Villads Kr. Kristensen 0
Lars Kaspersen 0
Henrik Thøgersen 0
Niels Møller 1
Jesper Hammerich Lux 1
Listestemmer 113